Klemm-Verbindungen

Standardverbindung 90°

 • Standardverbindung 90°
  Standardverbindung 90°
 • Standardverbindung 90°, schwarz, 21.121.01.1
  Standardverbindung 90°, schwarz, 21.121.01.1
 • Standardverbindung 90°, Nickel, 21.121.01.2
  Standardverbindung 90°, Nickel, 21.121.01.2

Tangentialverbindung

 • Tangentialverbindung
  Tangentialverbindung
 • Tangentialverbindung, schwarz, 21.121.02.1
  Tangentialverbindung, schwarz, 21.121.02.1
 • Tangentialverbindung, Nickel, 21.121.02.2
  Tangentialverbindung, Nickel, 21.121.02.2

90° Winkelverbindung

 • 90° Winkelverbindung
  90° Winkelverbindung
 • 90° Winkelverbindung, schwarz, 21.121.03.1
  90° Winkelverbindung, schwarz, 21.121.03.1
 • 90° Winkelverbindung, Nickel, 21.121.03.2
  90° Winkelverbindung, Nickel, 21.121.03.2

180° Verbindung

 • 180° Verbindung
  180° Verbindung
 • 180° Verbindung, schwarz, 21.121.04.1
  180° Verbindung, schwarz, 21.121.04.1
 • 180° Verbindung, Nickel, 21.121.04.2
  180° Verbindung, Nickel, 21.121.04.2

T-Verbindung

 • T-Verbindung
  T-Verbindung
 • T-Verbindung, schwarz, 21.121.05.1
  T-Verbindung, schwarz, 21.121.05.1
 • T-Verbindung, Nickel, 21.121.05.2
  T-Verbindung, Nickel, 21.121.05.2

Sternverbindung

 • Sternverbindung
  Sternverbindung
 • Sternverbindung, schwarz, 21.121.06.1
  Sternverbindung, schwarz, 21.121.06.1
 • Sternverbindung, Nickel, 21.121.06.2
  Sternverbindung, Nickel, 21.121.06.2

Standardverbindung 90° für Montage über Rohrverbinder

 • Standardverbindung 90° für Montage über Rohrverbinder
  Standardverbindung 90° für Montage über Rohrverbinder
 • Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, schwarz, 21.121.11.1
  Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, schwarz, 21.121.11.1
 • Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, Nickel, 21.121.11.2
  Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, Nickel, 21.121.11.2

180° Verbindung für Montage über Rohrverbinder

 • 180° Verbindung für Montage über Rohrverbinder
  180° Verbindung für Montage über Rohrverbinder
 • 180° Verbindung über Rohrverbinder, schwarz, 21.121.14.1
  180° Verbindung über Rohrverbinder, schwarz, 21.121.14.1
 • 180° Verbindung über Rohrverbinder, Nickel, 21.121.14.2
  180° Verbindung über Rohrverbinder, Nickel, 21.121.14.2

Eckverbindung

 • Eckverbindung
  Eckverbindung
 • Eckverbindung, schwarz, 21.121.21.1
  Eckverbindung, schwarz, 21.121.21.1
 • Eckverbindung, Nickel, 21.121.21.2
  Eckverbindung, Nickel, 21.121.21.2

45° Winkelverbindung

 • 45° Winkelverbindung
  45° Winkelverbindung
 • 45° Winkelverbindung, schwarz, 21.121.22.1
  45° Winkelverbindung, schwarz, 21.121.22.1
 • 45° Winkelverbindung, Nickel, 21.121.22.2
  45° Winkelverbindung, Nickel, 21.121.22.2

Gelenkverbindung

 • Gelenkverbindung
  Gelenkverbindung
 • Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.23.1
  Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.23.1
 • Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.23.2
  Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.23.2

Doppel-Gelenkverbindung

 • Doppel-Gelenkverbindung
  Doppel-Gelenkverbindung
 • Doppel-Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.24.1
  Doppel-Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.24.1
 • Doppel-Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.24.2
  Doppel-Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.24.2

Eck-Gelenkverbindung

 • Eck-Gelenkverbindung
  Eck-Gelenkverbindung
 • Eck-Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.25.1
  Eck-Gelenkverbindung, schwarz, 21.121.25.1
 • Eck-Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.25.2
  Eck-Gelenkverbindung, Nickel, 21.121.25.2

Kreuzverbindung

 • Kreuzverbindung
  Kreuzverbindung
 • Kreuzverbindung, schwarz, 21.121.31.1
  Kreuzverbindung, schwarz, 21.121.31.1
 • Kreuzverbindung, Nickel, 21.121.31.2
  Kreuzverbindung, Nickel, 21.121.31.2

Kreuzverbindung tangential

 • Kreuzverbindung tangential
  Kreuzverbindung tangential
 • Kreuzverbindung tangential, schwarz, 21.121.32.1
  Kreuzverbindung tangential, schwarz, 21.121.32.1
 • Kreuzverbindung tangential, Nickel, 21.121.32.2
  Kreuzverbindung tangential, Nickel, 21.121.32.2

Schraub-Kreuzverbindung

 • Schraub-Kreuzverbindung
  Schraub-Kreuzverbindung
 • Schraub-Kreuzverbindung, Nickel, 21.121.33A.2
  Schraub-Kreuzverbindung, Nickel, 21.121.33A.2

Schraub-Kreuzverbindung, tangential

 • Schraub-Kreuzverbindung-tangential
  Schraub-Kreuzverbindung-tangential
 • Schraub-Kreuzverbindung tangential, Nickel, 21.121.34A.2
  Schraub-Kreuzverbindung tangential, Nickel, 21.121.34A.2

Parallelverbindung

 • Parallelverbindung
  Parallelverbindung
 • Parallelverbindung, schwarz, 21.121.41.1
  Parallelverbindung, schwarz, 21.121.41.1
 • Parallelverbindung, Nickel, 21.121.41.2
  Parallelverbindung, Nickel, 21.121.41.2

Doppel-T-Verbindung

 • Doppel-T-Verbindung
  Doppel-T-Verbindung
 • Doppel-T-Verbindung, schwarz, 21.121.42.1
  Doppel-T-Verbindung, schwarz, 21.121.42.1
 • Doppel-T-Verbindung, Nickel, 21.121.42.2
  Doppel-T-Verbindung, Nickel, 21.121.42.2

Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre

 • Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre
  Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre
 • Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre, 21.121.51.2
  Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre, 21.121.51.2

Rohrverlängerung für Edelstahlrohre

 • Rohrverlängerung für Edelstahlrohre
  Rohrverlängerung für Edelstahlrohre
 • Rohrverlängerung für Edelstahlrohre, 21.121.52.2
  Rohrverlängerung für Edelstahlrohre, 21.121.52.2

Eckversteifung

 • Eckversteifung
  Eckversteifung
 • Eckversteifung, Nickel, 21.121.61.2
  Eckversteifung, Nickel, 21.121.61.2

Eckversteifung Typ B

 • Eckversteifung, Typ B
  Eckversteifung, Typ B
 • Eckversteifung, Typ B, Nickel, 21.121.62.2
  Eckversteifung, Typ B, Nickel, 21.121.62.2

90° Gleitverbindung

 • 90° Gleitverbindung
  90° Gleitverbindung
 • 90° Gleitverbindung, schwarz, 21.121.71.1
  90° Gleitverbindung, schwarz, 21.121.71.1
 • 90° Gleitverbindung, Nickel, 21.121.71.2
  90° Gleitverbindung, Nickel, 21.121.71.2

Parallel-Gleitverbindung einseitig

 • Parallel-Gleitverbindung, einseitig
  Parallel-Gleitverbindung, einseitig
 • Parallel-Gleitverbindung einseitig, schwarz, 21.121.72.1
  Parallel-Gleitverbindung einseitig, schwarz, 21.121.72.1
 • Parallel-Gleitverbindung einseitig, Nickel, 21.121.72.2
  Parallel-Gleitverbindung einseitig, Nickel, 21.121.72.2

Parallel-Gleitverbindung doppelseitig

 • Parallel-Gleitverbindung, doppelseitig
  Parallel-Gleitverbindung, doppelseitig
 • Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, schwarz, 21.121.73.1
  Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, schwarz, 21.121.73.1
 • Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, Nickel, 21.121.73.2
  Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, Nickel, 21.121.73.2

Flachrohr-Verbindung

 • Flachrohr-Verbindung
  Flachrohr-Verbindung
 • Flachrohr-Verbindung, schwarz, 21.121.81.1
  Flachrohr-Verbindung, schwarz, 21.121.81.1
 • Flachrohr-Verbindung, Nickel, 21.121.81.2
  Flachrohr-Verbindung, Nickel, 21.121.81.2

Gleitrohr-Halterung

 • Gleitrohr-Halterung
  Gleitrohr-Halterung
 • Gleitrohr-Halterung, 21.121.91.2
  Gleitrohr-Halterung, 21.121.91.2

Gleitrohr-Halterung mit Anschlag

 • Gleitrohr-Halterung mit Anschlag
  Gleitrohr-Halterung mit Anschlag
 • Gleitrohr-Halterung mit Anschlag, 21.121.92.2
  Gleitrohr-Halterung mit Anschlag, 21.121.92.2

Gleitrohr-Kreuzstück

 • Gleitrohr-Kreuzstück
  Gleitrohr-Kreuzstück
 • Gleitrohr-Kreuzstück, 21.121.93.2
  Gleitrohr-Kreuzstück, 21.121.93.2

Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz

 • Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz
  Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz
 • Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz, 21.121.94.2
  Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz, 21.121.94.2

Gleitrohr-Brücke

 • Gleitrohr-Brücke
  Gleitrohr-Brücke
 • Gleitrohr-Brücke, 21.121.95.2
  Gleitrohr-Brücke, 21.121.95.2

Gleitrohr-Brücke rund

 • Gleitrohr-Brücke rund
  Gleitrohr-Brücke rund
 • Gleitrohr-Brücke rund, 21.121.96.2
  Gleitrohr-Brücke rund, 21.121.96.2